top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

 

Nadácia Orange

Nadácia Orange vznikla 27. 12. 2007. Založila ju spoločnosť Orange Slovensko, a. s. ako pokračovateľ Konta Orange, n. f. Stali sa súčasťou globálnej skupiny nadácií v krajinách, kde pôsobí značka Orange a ktorú koordinuje Orange Foundation so sídlom v Paríži.

Cítia svoju spoločenskú zodpovednosť, preto už od roku 1998 Nadácia Orange pracuje pre ľudí. Je najstaršou a podľa prieskumov verejnej mienky aj najdôveryhodnejšou firemnou nadáciou na Slovensku. V spolupráci s neziskovými organizáciami sa jej podarilo urobiť mnoho dobrých projektov. Prispeli k tomu, že Slovensko sa mení na lepšie miesto pre život. Nadáciia je členom asociácie Fórum donorov, ktorá združuje popredných slovenských darcov. Stále sa rozvíja a aktívne reaguje na potreby ľudí okolo seba.

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. V mene spoločnosti Orange Slovensko rozvíjame filantropiu a charitu. Tieto zámery realizuje vlastnými grantovými programami a dlhodobými partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Vďaka nim pokrývame vzdelávanie, sociálnu inklúziu a regionálny a komunitný rozvoj na rôznych úrovniach a zároveň dosahujeme dobré výsledky.

Umožňujeme podporiť drobné zmeny cez aktivity jednotlivcov a menšie projekty.

Nadácia Orange

 

 

Zdroj: Nadácia Orange

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!