top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Projekty ZŠ Skároš

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

logo mrk-120
NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Nadácia Orange

Logo Nadácia OrangeNadácia Orange vznikla 27. 12. 2007. Založila ju spoločnosť Orange Slovensko, a. s. ako pokračovateľ Konta Orange, n. f. Stali sa súčasťou globálnej skupiny nadácií v krajinách, kde pôsobí značka Orange a ktorú koordinuje Orange Foundation so sídlom v Paríži.

Kde a ako budeme bývať

Logo USSGrantový program je zameraný na oblasť ochrany ovzdušia, vôd, prírody, triedenia a zberu odpadov je určený pre základné školy. Dlhodobým cieľom grantového programu Kde a ako budeme bývať je každoročne rozdeľovať finančné prostriedky školám Košického samosprávneho kraja na projekty, ktoré podporia deti a mládež v aktívnej činnosti v prospech životného prostredia miesta, kde žijú.

Plán kontinuálneho vzdelávania

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!