top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Náučný chodník

Vo štvrtok 16. júna 2022 p. uč. Mgr. Lenka Jesenská s našimi žiakmi pripravila slávnostné otvorenie náučného chodníka v školskej záhrade. Podujatie bolo súčasťou významného environprojektu, ktorý sme úspešne zavŕšili za výdatnej pomoci nášho zriaďovateľa školy (Obec Skároš) a neúnavných oteckov, ktorí chodili finalizovať niektoré objekty aj v čase, keď sme v škole ani neboli.

V tento pekný deň nám nechýbali ani naši priatelia z MŠ s p. učiteľkami. To oni sa pričinili o to, aby bolo toto dopoludnie vzácne, veď naše vzťahy sa veľmi pekne rozvíjajú v spoločenských aktivitách.

Čo sme teda ponúkli návšteve? Najprv ich privítali naši bábkoherci. S p. uč. Jesenskou pripravili divadielko: Záchrancovia lesa. Malo zaujímavý dej:

Superman Recyklátor so zvieratkami z lesa zachraňovali znečistenú prírodu. Robili to obetavo. Odpad, ktorý priniesli nezodpovední ľudia zbierali, separovali a popri tom nás naučili veselé piesne.

Potom nasledovali ďalšie krásne aktivity priamo pri jednotlivých „sekciách“ projektu. Žiaci sa zahrali na lesných pátračov a plnili rôzne úlohy (skákali do diaľky, hrali na dendrofóne, odpovedali na kvízové otázky, objavovali naše stromy, vtáky, hľadali na dvore zvieratká).

Všetky aktivity boli zamerané na súťaženie a na to, aby školáci si vzali do svojich družstiev deti zo škôlky a spoločne súťažili a utužovali priateľstvá. Aktivity boli z ekológie z lesnej pedagogiky a všetky boli späté s intenzívnym zážitkovým vyučovaním.  Slniečko sa blížilo k obedu, keď nás hostia opúšťali. Bolo to milé, veselé a úprimné stretnutie.

A viete, čo povedali p. učiteľky z MŠ? Po chutnom obede naši súťaživí žiačikovia rýchlo zaspinkali, pohyb im osožil.

Viac fotografií vo fotogalérii

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!